top of page

מדיניות הפרטיות

1. ברוכים הבאים אל האתר של משרד עורכי דין – אלון סוקניק (להלן: "האתר"). במדיניות פרטיות זו להלן נתאר באופן כללי איזה מידע נאסף על ידינו באמצעות או בקשר לאתר, כיצד אנו משתמשים בו, לאילו צדדים שלישיים נעביר מידע, באילו מקרים נשלח אליכם דיוור, מהן הזכויות שלכם כמשתמשים וכיצד אתם יכולים לממש אותן.
 

2. דעו כי לא חלה עליכם כל חובה חוקית למסור מידע, וכי מסירת המידע ואיסופו על ידינו נעשה בהסכמתכם המלאה. אי מסירת מידע עלולה למנוע מהמשרד לספק לך שירותים מסוימים, כגון ליצור איתך קשר או לשלוח לך דיוורים ועדכונים כחלק מרשימת התפוצה שלנו. ככל שאינכם מסכימים לאמור במדיניות זו, עליכם להימנע מלעשות שימוש באתר. ככל שהנך מוסר מידע על אחרים או מביע/ה בשמם הסכמה, באחריותך לוודא כי הדבר נעשה בהתאם להוראות הדין.
 

3. מידע אישי מזוהה או ניתן לזיהוי באופן סביר, שנאסף באמצעות האתר, יעובד במערכות המשרד למשך הזמן הנדרש למימוש המטרות לשמן נאסף, על פי כל דין (לרבות כללי האתיקה החלים עלינו כעורכי דין), ועל פי הצהרת פרטיות זו. 
 

4. הנוסח העדכני של מדיניות הפרטיות כפי שמופיע באתר יחול מרגע פרסומו.

 

איזה מידע אישי אנו אוספים וכיצד:

5. אנו אוספים מידע כמפורט להלן:

1. ​מידע טכני הנאסף באופן אוטומטי בקשר לפעילותך באתר, כגון כתובת ה-IP של המכשיר בו אתה משתמש לצורך גלישה באתר, משך ביקורך באתר, מערכת ההפעלה שבה מכשירך משתמש, ועוד. יצוין כי מידע מסוג זה מאפשר להסיק את מיקומך הכללי ועלול לזהותך.
 

2. מידע סטטיסטי-אנליטי לגבי השימוש שלך באתר, באמצעות כלי ניתוח של צד שלישי (כגון Google Analytics), כדי לאסוף באופן אוטומטי מידע לגבי מאפייני השימוש שלך באתר.
 

3. מידע שהמשתמש מספק באופן יזום, בעת מילוי פרטים במקומות המיועדים לכך באתר, לשם יצירת קשר או הצטרפות לרשימת התפוצה שלנו. סוגי המידע שאנו אוספים כוללים שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכל מידע נוסף שתבחר/י לציין.
 

איך אנו משתמשים במידע:

6. אנו מעבדים מידע אישי לצורך מתן מענה, ניהול תקשורת עם משתמשי האתר, הפצת דיוורים ועדכונים, למטרות אבטחה וניטור תקלות, למטרות סטטיסטיות, למטרות תפעוליות, על מנת להבין כיצד משתמשים פועלים באתר כדי להתאים לתפעל ולשדרג את האתר, לשם הגנה על זכויות משפטיות ועל אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים, על מנת לתמוך בפעילות העסקית שלנו, לצורך ציות לדין ולמטרות משפטיות אחרות.
 

העברת מידע לצדדים שלישיים:

7. ייתכן שנעביר מידע אישי לצדדים שלישיים בארץ ובחו"ל, במקרים הבאים: 1) לקבלני משנה וספקים שנותנים למשרד שירותים ומסייעים בתפעול האתר  (כגון ספקי שירותי מחשוב ענן, שירות דוא"ל, ועוד);  2) כאשר אנו נדרשים למסור מידע לפי הדין ו/או במענה לצווים משפטיים, רגולטוריים וכיוצ"ב ו/או במקרה של ביצוע פעולה בלתי חוקית על ידך, המידע יימסר לרשויות ולצדדים שלישיים (כגון יועצים משפטיים) לשם טיפול בהפרה ו/או כאשר הדין מתיר לנו למסור מידע. 3) במסגרת מימוש המטרות שבהצהרת פרטיות זו, למימוש מטרות המותרות לנו על פי דין, ולצורך אינטרסים לגיטימיים שלנו (כגון הגנה על זכויותינו). במידת הצורך, בעת העברת מידע לצד שלישי, המידע יועבר בכפוף להתחייבויות של הצד השלישי לשמור על פרטיות ואבטחת מידע ברמה הנדרשת בהתאם לסוג המידע המועבר ולנסיבות העברת המידע.
 

שליחת דיוור:

8. אם תזינו מרצונכם במקום באתר המיועד ליצירת קשר את מספר הטלפון ו/או כתובת המייל שלכם – ייתכן שנכניס אתכם לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים, ניוזלטרים וכדומה, באמצעות דוא"ל ו/או מסרונים. לטובת הפצת התוכן אנו עושים שימוש בכלים טכנולוגיים מאובטחים של צדדים שלישיים. אם תרצו שנחדל לפנות אליכם, באפשרותכם לבחור באפשרות ההסרה מהדוא"ל שנשלח אליכם, או לחילופין לשלוח מייל שכותרתו 'הסרה מרשימת תפוצה' לכתובת alon.sukenik@gmail.com. בקשת ההסרה לא תחול על פניות אותן אנו חייבים או רשאים לשלוח גם ללא הסכמה. נזכיר כי ביכולתכם לנהל את האפשרות לקבל פניות באמצעות שינוי הגדרות בתיבת הדוא"ל ובטלפון הנייד.

אבטחת מידע:

9. המשרד מיישם אמצעי אבטחת מידע סבירים ומקובלים בתחום, בהתאמה לסוג המידע שנמצא ברשותנו ובהתאם לדין. עם זאת, אין בכך כדי להבטיח ביטחון מידע מוחלט או שאתר יהיה מוגן לחלוטין מסיכוני אבטחת מידע. במידה וננקטו אמצעי אבטחה סבירים, אנו לא נהיה אחראים לנזק שנגרם בעקבות אירוע אבטחה.
 

זכויותיכם כגולשים באתר:

10. לפי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם שמידע מזוהה אודותיו שמור במאגר מידע זכאי לדרוש לעיין במידע, לתקן אותו אם הוא שגוי, ובמקרים מסוימים אף לדרוש את מחיקתו. אם ברצונכם לממש את זכויותיכם, אם יש לכם שאלות או בקשות כלשהן ביחס למידע האישי שלך או לגבי מדיניות ונהלי הפרטיות של המשרד, ניתן ליצור עימנו קשר בכתובת Office@sukenik-law.co.il.

bottom of page