top of page

תנאי שימוש

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של משרד עורכי דין – אלון סוקניק (להלן: "המשרד"). תנאי השימוש להלן מסדירים את הגישה והשימוש שלך באתר, כולל ומבלי למצות, בכל תוכן, חומר, ידע ומידע העשויים להיות זמינים מעת לעת באתר. 
   

 2. האתר לא נועד לספק, ואינו מספק, ייעוץ משפטי או מקצועי כלשהו. החומרים הכלולים באתר מסופקים כמידע כללי בלבד, וללא התחייבות או חיוב כלשהם. המידע המוצג באתר עשוי להיות לא מעודכן. המשרד אינו אחראי לכל נזק שעלול להיגרם מהסתמכות על המידע באתר ואינו מקבל על עצמו כל אחריות או חבות בקשר לכל פעולה שתתבצע ו/או לא תתבצע על בסיס השימוש באתר ו/או בכל תוכן ו/או מידע המוצג בו. 
   

 3. השימוש באתר ו/או כל תוכן הכלול באתר אינם יוצרים יחסי עו"ד לקוח, אין לראות בהם כהזמנה ליצירת יחסי עו"ד-לקוח, ואין להסתמך עליהם ו/או לראות בהם משום ייעוץ משפטי כלשהו. פנייה למשרד באמצעות האתר או בכל דרך אחרת, אין בה כשלעצמה כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח. בהתאם, אין לשלוח מידע סודי או חסוי ללא הסכמה מפורשת מטעם המשרד לקבל על עצמו את הטיפול בעניינך.
   

 4. התוכן באתר שייך למשרד. כל החומרים בו (לרבות תמונות) מוגנים בזכויות קניין רוחני. בין היתר, נאסר עלייך להעתיק, לשכפל, לפרסם, לשדר ו/או להפיץ באופן אחר תוכן מהאתר ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מטעם המשרד. מותר לך לקרוא ולהדפיס חומרים מתוך האתר אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי. שימוש בתוכן באתר לכל מטרה אחרת, בלי לקבל את רשות המשרד מראש ובכתב, הינו אסור.
   

 5. בעת ביקור ו/או שימוש באתר ו/או בעת פנייה או שליחת  מידע אלינו באמצעות האתר, נאסף באופן אוטומטי מידע שעשוי לזהותך.
  לפרטים נוספים  את/ה מוזמנ/ת לעיין במדיניות הפרטיות של האתר.

   

 6. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. המשרד אינו נותן חסות, מעודד, מאמת ו/או מאשר בדרך אחרת כלשהי שום תוכן של צד שלישי כלשהו שעשויה להיות אליו גישה דרך האתר או קישורים הכלולים בו. המשרד אינו אחראי באופן כלשהו לתוכן ו/או המצוי אצל צדדים שלישיים, ואינו לוקח על עצמו שום אחריות בגין אתרים אחרים והתוכן שלהם.
   

 7. השימוש באתר יהא בטל מעיקרו במידה ואת/ה משתמש בו באופן שנאסר בחוק. את/ה מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי השימוש שלך באתר אינו מפר דין כלשהו ו/או חובה כלשהי שעשויה להיות לך כלפי צד שלישי, וכי אתה תציית לכל דין ולתנאים אלו במסגרת השימוש שלך באתר. חל עלייך איסור לאסוף מידע אישי באתר ו/או להשתמש בפרטי הקשר של המשרד המופיעים באתר כדי לשלוח למשרד דואר פרסומי ו/או לכל מטרה שאינה פנייה עניינית למשרד.

bottom of page